Naturalis Adulto Razas Pequeñas Pollo, Pavo & Frutas 8kg